Specjalizacja dla pielęgniarek w zakresie opieki długoterminowej

Stowarzyszenie Chronica prowadzi specjalizację w dziedzinie opieki długoterminowej od 2004 roku. Do chwili obecnej odbyły się cztery edycje, które ukończyło zdaniem egzaminu państwowego 110 pielęgniarek (100% uczestniczek specjalizacji zdało egzamin !!!). We wrześniu 2012 rozpoczęła się V edycja specjalizacji. Koszt udziału dla jednej osoby wyniósł 4500 zł z uwagi na brak refundacji Ministerstwa Zdrowia. W związku z ogromnym zainteresowaniem specjalizacją Stowarzyszenie planuje rozpoczęcie we wrześniu 2013 roku VI edycji szkolenia. Planowana opłata będzie wynosić około 4500 zł.

Chcemy zebrać grupę pielęgniarek zainteresowaną podnoszeniem swoich kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej. Prosimy o zapoznanie się z naszą ofertą i ew. przesłanie karty zgłoszeniowej.

Szkolenie przeznaczone jest dla pielęgniarek posiadających aktualne prawo wykonywania zawodu i co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie. Celem szkolenia jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie pielęgniarstwa opieki długoterminowej.

Kierownikiem szkolenia jest mgr Dorota Bożejewicz. Program obejmuje 655 godzin zajęć teoretycznych i 245 godzin stażu w wyznaczonych placówkach.

Zajęcia będą się odbywać średnio co 2 tygodnie w następujących terminach:

  • piątki od 1500 do 1900,
  • soboty 900 do 1830
  • niedziele od 800 do 1530

 

Planowany czas rozpoczęcia szkolenia wrzesień 2013r. Koszt planowanego szkolenia pokrywanego w całości przez uczestników wynosi 4500zł (możliwość płatności ratalnej – ok. 250zł miesięcznie).

 

Egzamin kwalifikacyjny odbędzie się w Toruniu, w formie pisemnej - test. O wynikach postępowania kwalifikacyjnego, jak również o terminie pierwszego zjazdu kandydaci zostaną poinformowani tego samego dnia w godzinach popołudniowych.

 

 

Kontakt pod numerem telefonu:

(0-56) 657-42-95   mgr Bożejewicz Dorota od pon. do pt. w godz. 900-1500

603 968 153   Hanna Zalewska – obsługa administracyjna specjalizacji