„O krok do przodu”

           Od maja 2017 roku Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Przewlekle Chorym „Chronica” działające przy Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Toruniu realizuje projekt terapeutyczny finansowany ze środków PFRON – w ramach Konkursu 2/2016 pn. „Kurs na samodzielność - zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym” z dnia 24-10-2016.

 

Jest on skierowany do 10 beneficjentów ostatecznych, którzy :

 • posiadają aktualnego orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

 • ukończyli 18 rok życia,

 • mają udokumentowane uszkodzenie mózgu o różnej etiologii (choroby naczyniowe mózgu, urazy mózgu, choroby infekcyjne układu nerwowego, zespoły otępienne i inne), skutkujące zaburzeniami funkcji poznawczych (uwagi, pamięci, myślenia, planowania, uczenia się, funkcji wzrokowo-przestrzennych, orientacji co do czasu, miejsca i własnej osoby) oraz uszkodzeniami narządu ruchu (na przykład niedowład połowiczy).

Uczestnicy projektu korzystają z następujących form wsparcia :

 • terapia funkcji poznawczych,

 • terapia zaburzeń komunikacji,

 • muzykoterapia,

 • hortiterapia,

 • reedukacja nerwowo-mięśniowa,

 • kinesiology taping,

 • refleksoterapia,

 • warsztaty rozwijania kompetencji społecznych,

 • autoterapie oraz mobilizacje stawów kręgosłupa i kończyn,

 • neuroterapia EEG biofeedback.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem ZPO.

 

 

           Od maja 2017 roku realizujemy terapeutyczny projekt „O krok do przodu” finansowany ze środków PFRON. Jedną z proponowanych form wsparcia jest HORTITERAPIA. Cieszy się ona dużym zainteresowaniem naszych beneficjentów. Nasz terapeuta – Mariusz Warachim w czasie zajęć wykorzystuje pracę z roślinami i przebywanie w ich otoczeniu do poprawy zdrowia psychicznego i fizycznego, redukcji stresu i obniżenia napięcia mięśniowego.  Najwięcej czasu grupa poświęca na korzystanie z terapii w sposób czynny poprzez pielęgnację roślin w naszym ogrodzie -  przesadzanie, podlewanie, przycinanie, usuwanie suchych liści i kwiatostanów, wycieranie liści z kurzu, a także rozmnażanie roślin poprzez siew, sadzonkowanie i podział oraz sadzenie roślin jednorocznych do ozdoby placówki. Forma bierna to np. masaże kończyn górnych i dolnych materiałami pochodzenia naturalnego (szyszki, kamienie, łupiny od orzechów, kasztany, nasiona) oraz wykorzystanie materiału roślinnego do tworzenia kompozycji i dekoracji okolicznościowych. W czasie zajęć u uczestników stymulowane są wszystkie zmysły a ciało mobilizowane jest do ruchu zgodnie z założeniami terapeuty. Zajęcia hortiterapii pozwalają na regularne spotkania i pracę w grupie, przez co osoby niepełnosprawne nie czują się osamotnione i łatwiej akceptują swoja obecną sytuację.

Terapeuta – Mariusz Warachim

Koordynator projektu : Barbara Łukawska