Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Przewlekle Chorym „Chronica”

zaprasza na konferencję pt: „Pomagamy Pomagać”

skierowaną do pielęgniarek i opiekunek z województwa kujawsko – pomorskiego

zajmujących się opieką chorego w domu.

Konferencja odbędzie się w dniu: 07.11.2014

w godz. 09.00 – 15.00 w sali konferencyjnej KOPERNIK hotelu „Filmar” w Toruniu.

Konferencja zostanie zorganizowana w formie prezentacji i warsztatów.

Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie uczestnictwa po tel. 566574290

Udział w konferencji jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

Na zakończenie zostaną wręczone imienne certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w konferencji.

Projekt sfinansowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego w Toruniu.

Program konferencji

9.00- 9.15 - Rozpoczęcie konferencji - Grażyna Śmiarowska, mgr pielęgniarstwa, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych dla województwa kujawsko- pomorskiego.

9.15-10.00 - Podstawowe problemy psychiatryczne w opiece nad pacjentem przewlekle chorym - Michał Wojtaszek, specjalista psychiatra.

10.00-11.30 - Problemy w komunikowaniu się z chorym - Barbara Łukawska, psycholog kliniczny.

11.30-11.45 - przerwa kawowa.

11.45 – 13.15 - Profilaktyka i pielęgnacja odleżyn , powikłania związane z długotrwałym unieruchomieniem - Dorota Bożejewicz, mgr pielęgniarstwa.

13.15-14.45 - Przeciążenia układu ruchu u opiekunów zajmujących się osobami przewlekle chorymi -Wiesław Burzacki, mgr fizjoterapii.

14.45-15.00 - wręczenie certyfikatów.