Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Przewlekle Chorym „Chronica” w Toruniu

we współpracy z Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu

 

ZAPRASZAJĄ

na

INTERDYSCYPLINARNE WARSZTATY I KONSULTACJE

DLA RODZIN I OPIEKUNÓW

OSÓB Z CHOROBĄ ALZHEIMERA

(I INNYMI TYPAMI OTĘPIEŃ)

finansowane przez

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA  KUJAWSKO- POMORSKIEGO

  

Wszystkich zainteresowanych opiekunów i rodziny osób z rozpoznanym zespołem otępiennym zapraszamy na spotkania, na których można będzie zdobyć wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne potrzebne do sprawowania i zorganizowania opieki nad chorym.

Uczestnicy

Opiekunowie i rodziny osób z chorobą Alzheimera i innymi typami otępień (max. 15 osób)

Organizacja warsztatów

12 spotkań (w soboty od 8.00 do 14.00)

W czasie warsztatów zapewniamy zajęcia terapeutyczne dla chorych, tak by umożliwić opiekunom udział w warsztatach.

Miejsce

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Toruniu, ul.Ligi Polskiej 8

Osoby prowadzące

specjalista psychiatra, psycholog kliniczny, dietetyk, fizjoterapeuta, pracownik socjalny, pielęgniarka, opiekunka medyczna, trener interpersonalny, terapeuta zajęciowy, prawnik, neurologopeda

 

 

 

 

Poruszane problemy

  • Zespoły otępienne – rodzaje, objawy, sposoby leczenia. 
  • Metody radzenia sobie ze stresem oraz obciążeniem psychicznym.
  • Zachowanie zasad ergonomii podczas sprawowania opieki, praktyczne porady fizjoterapeutyczne w typowych problemach związanych z postępowaniem choroby, profilaktyka zagrożeń np. upadki.
  • Podejmowanie decyzji socjalno–prawnych dotyczących chorego np.           ubezwłasnowolnienie.
  • Podstawowa pielęgnacja (higiena ciała i otoczenia, mobilność pacjenta, sposoby karmienia) i przystosowanie mieszkania do potrzeb chorego.
  • Zasady racjonalnego żywienia chorego oraz stosowania odpowiedniej diety.
  • Możliwości aktywizacji chorego w domu.

... i wiele innych

 

Kontakt

Osobom zainteresowanym udzielamy informacji

pod nr. telefonu 56 657-42-90

lub osobiście w siedzibie ZPO, ul. Ligi Polskiej 8 w Toruniu.

 

TERMINY SPOTKAŃ (GODZINY 8.00-14.00)

1) 09.04.2016

2) 23.04.2016    

3)07.05.2016            

 

4) 21.05.2016    

5) 04.06.2016

6) 18.06.2016  

7) 02.07.2016 

8) 27.08.2016 

9) 10.09.2016     

 

10) 24.09.2016   

11) 08.10.2016

12) 22.10.2016     

            

  

    

                                         www.zpotorun.pl, www.chronica.pl