Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Przewlekle Chorym „Chronica” w Toruniu we współpracy z Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym im. Jerzego Popiełuszki w Toruniu, rozpoczyna od kwietnia 2013 realizację projektu :

KOMPLEKSOWA TERAPIA PACJENTÓW Z UDAREM MÓZGU

 

 

Program jest skierowany do 10 pacjentów z trzech województw – pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Realizowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W projekcie przewidziane są różnorodne formy działań, uwzględniające zarówno potrzeby psychospołeczne uczestnika projektu, jak też związane z chęcią bycia samodzielnym i samowystarczalnym :

 

Będą to :

  • terapia funkcji poznawczych - ćwiczenia w zakresie pamięci (słownej, wzrokowej, autobiograficznej, słuchowej), uwagi (zakresu, podzielności, odporności na dystrakcje), procesów wzrokowo – przestrzennych (koordynacja wzrokowa), myślenia (abstrakcyjne, logiczno – wynikowe, przyczynowo – skutkowe) oraz uczenia się,
  • trening poczucia rzeczywistości,
  • trening podstawowych czynności związanych z samoobsługą,
  • terapia wielozmysłowej z wykorzystaniem Ogrodu Zimowego z wyposażeniem,
  • wielozmysłowa terapia wspomagająca (arteterapia, ergoterapia, biblioterapia, muzykoterapia, terapia relaksacyjna, terapia zajęciowa i in.),
  • terapia zaburzeń komunikacji,
  • fizykoterapia,
  • kinezyterapia.

 

Projekt jest innowacyjny ze względu na kompleksowość oddziaływań, których kluczowym założeniem jest jednoczesne stymulowanie zarówno funkcji motorycznych jak i poznawczych, czyli poprzez mózg wpływanie na ciało a poprzez ćwiczenia fizyczne wpływanie na mózg. Uczestnictwo w programie pozwoli pacjentom na większą samodzielność, ułatwi komunikację z otoczeniem i integrację społeczną.

 

JEŚLI TWÓJ BLISKI PRZEBYŁ W CIĄGU OSTATNICH 8m-cy UDAR MÓZGU I
CHCIAŁBY UCZESTNICZYĆ W TAKIM PROJEKCIE – ZADZWOŃ DO NAS.
INFORMACJE POD NR TELEFONU (56) 657 42 90
lub osobiście w siedzibie ZPO, ul.Ligi Polskiej 8 w Toruniu.