Dla chorych, którym pomaga Stowarzyszenie Chronica, liczy się każda suma, bo jest to nie tylko pieniądz, ale i nadzieja. Nadzieja na życie. Dlatego bardzo liczymy na wsparcie finansowe z Państwa strony.


Numer konta :

INVEST - BANK SA O/TORUŃ

64 1680 1088 0000 3000 0992 3678