"Zapytanie ofertowe na wykonanie usług w zakresie prowadzenia reedukacji nerwowo - mięśniowej przez fizjoterapeutę zgodnie z ustalonym programem terapeutycznym"

1) Ogłoszenie o zamówieniu - Dokument (12.04.2017 r.)
2) Zapytanie ofertowe - Dokument (12.04.2017 r.)

3) Informacja o wyborze oferty - Dokument (24.04.2017)

4) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dokument (2.05.2017) 

 

          „O krok do przodu”

           Od maja 2017 roku Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Przewlekle Chorym „Chronica” działające przy Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Toruniu realizuje projekt terapeutyczny finansowany ze środków PFRON – w ramach Konkursu 2/2016 pn. „Kurs na samodzielność - zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym” z dnia 24-10-2016.

 

Jest on skierowany do 10 beneficjentów ostatecznych, którzy :

 • posiadają aktualnego orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

 • ukończyli 18 rok życia,

 • mają udokumentowane uszkodzenie mózgu o różnej etiologii (choroby naczyniowe mózgu, urazy mózgu, choroby infekcyjne układu nerwowego, zespoły otępienne i inne), skutkujące zaburzeniami funkcji poznawczych (uwagi, pamięci, myślenia, planowania, uczenia się, funkcji wzrokowo-przestrzennych, orientacji co do czasu, miejsca i własnej osoby) oraz uszkodzeniami narządu ruchu (na przykład niedowład połowiczy).

Uczestnicy projektu korzystają z następujących form wsparcia :

 • terapia funkcji poznawczych,

 • terapia zaburzeń komunikacji,

 • muzykoterapia,

 • hortiterapia,

 • reedukacja nerwowo-mięśniowa,

 • kinesiology taping,

 • refleksoterapia,

 • warsztaty rozwijania kompetencji społecznych,

 • autoterapie oraz mobilizacje stawów kręgosłupa i kończyn,

 • neuroterapia EEG biofeedback.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem ZPO.