Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Przewlekle Chorym "Chronica"

powstało w 2003 roku z inicjatywy pracowników

Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego

im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu.


Od 2004 roku Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego.

 

Wszelkie działania Stowarzyszenia podejmowane są w ścisłej współpracy z Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym i ukierunkowane na potrzeby osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych oraz ich rodzin i opiekunów.

 

Cele Stowarzyszenia :

 • organizowanie kompleksowej terapii pacjentów przebywających w Zakładzie, a także pomoc tym chorym, którzy przebywają w domach,
 • szerzenie praktycznej i teoretycznej wiedzy na temat funkcjonowania osób przewlekle chorych, opieki i pielęgnacji (między innymi poprzez udział w konferencjach naukowych organizowanych przez Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych),
 • organizowanie kursów i specjalizacji dla personelu medycznego oraz szkoleń dla opiekunów osób niepełnosprawnych,
 • od 2008 roku prowadzenie różnego rodzaju programów terapeutycznych dla chorych oraz ich opiekunów.

 

 

Dotychczas Stowarzyszenie zrealizowało nastepujące projekty :

 • 1.03.2010 – 31.03.2013 r. - „ Kompleksowa terapia funkcji poznawczych i narządu ruchu chorych z uszkodzeniem mózgu oraz warsztaty terapeutyczne dla członków rodzin ” (realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).
 • 1.04.2009 - 31.07.2009 r. - Prowadzenie grupowej i indywidualnej długoterminowej terapii osób z dysfunkcjami narządu ruchu i zaburzeniami funkcji poznawczych w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym w Toruniu (realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
 • 4.04.2009 - 24. 07.2009 r. - "Pomocowe interdyscyplinarne warsztaty i konsultacje dla rodzin / opiekunów osób przewlekle chorych" - program realizowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
 • 1.07.2009 - 31.08.2009 r. - Program terapeutyczny dla chorych z uszkodzeniem mózgu - finansowany w całości przez Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Przewlekle Chorym "Chronica".
 • 1.07.2008 – 31.12.2008 r. – program pn; „Prowadzenie grupowej i indywidualnej długoterminowej terapii osób z dysfunkcjami narządu ruchu i zaburzeniami funkcji poznawczych w Zakładzie Pielęgnacyjno–Opiekuńczym w Toruniu” w ramach programu . „PARTNER III – wsparcie zadań i projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe”(realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).
 • w 2007 r. – świadczenie usług pielęgnacyjno–opiekuńczych i rehabilitacyjnych w Zakładzie Pielęgnacyjno–Opiekuńczym w Toruniu na rzecz osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych.
 • od 2006 r. - udział w Toruńskich Dniach Opieki Długoterminowej poprzez upowszechnianie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat postępowania z osobą unieruchomioną i niepełnosprawną, udzielanie specjalistycznych porad, wykonywanie podstawowych badań fizykalnych, wykonywanie badań określających stopień niepełnosprawności intelektualnej.